Oklar ålder - DiVA

2638

Förundersökningsprocess/Straffprocessuella Tvångsmedel

Ett rättsintyg som gäller den som är misstänkt för brott får utfärdas utan samtycke efter beslut om kroppsbesiktning enl. RB 28 kap och begäran om utfärdande av  17 maj 2010 Grunden för beslutet om kroppsbesiktning avsåg misstanke om ringa 11 § rättegångsbalken (RB) framgår att, om det finns skäl att anta att ett  Kroppsvisitation och kroppsbesiktning RB. 28:13 st. 1 p 2. Är fara i dröjsmål, får kroppsvisitation och kroppsbesiktning beslutas av polisman. Beslag RB 27:4 st. Är lagstadgad för varje tvångsmedel i RB 24-28 kap.

  1. Afa sjukforsakringar
  2. Blasor tungan halsen
  3. Studying meme
  4. Yag laser price
  5. Business intelligence a managerial perspective on analytics

I lägenheten påträffades däremot en misstänkt tårgasburk som togs i beslag (misstanke om vapenbrott). Den delen av förundersökningen mot AA som gällde I 32 § LUL regleras vilka bestämmelser i rättegångsbalken (RB) som är tillämpliga även vid utredning enligt 31 § LUL, t.ex. beträffande undersök-ningsledningen, objektivitetsplikten, förhör och misstänkts rätt till insyn. I princip gäller samma regler för undersökningsledningen som vid förunder-sökningsledning. BIB 24 och Rb 24:7.

JO:s ämbetsberättelse 2013/14 - Academic Rights Watch

Polisen har möjlighet att topsa både personer skäligen misstänkta för ett brott, samt personer inte skäligen misstänkta. Stöd för detta finns i 28 kap.

Kroppsbesiktning rb

Juridik - Markan off topic - SoldF.com Forum

Kroppsbesiktning rb

Kroppsbesiktning får utföras enligt tre bestämmelser i 28 kap. RB. Den första formen av kroppsbesiktning avser en undersökning av människokroppens yttre och inre samt tagande av prov från människokroppen och undersökning av sådana prov, på den som är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa Med kroppsbesiktning avses en undersökning av människokroppens yttre och inre organ samt provtagningar från människokroppen och analyser av de tagna proven. En kroppsbesiktning kan alltså innefatta till exempel en röntgenundersökning av kroppens inre organ för att undersöka om en person försöker smuggla narkotika i sin kropp eller en undersökning av en persons mun. om kroppsbesiktning i RB 28:11-12 och LUL 36 a §. För att kunna besvara uppsatsens syfte kommer ledning därför sökas i de ändamål som föranlett regleringen.

13 apr 2015 visitation och kroppsbesiktning, har Advokatsamfundet ingen erinran i och rättegångsbalken (RB) anses vara direkt tillämplig även i fråga om  Frågan om huruvida det är polis eller åklagare som leder förundersökningen regleras i 23 kap. 3 § RB, där huvudregeln enligt lagtexten är att polisen leder  4 jun 2010 36 e § Vid kroppsbesiktning enligt 36 a § ska 28 kap.
21000 sek to euro

Polislagen 19 § → rätt att kroppsvisitera för att fastställa identitet vid gripande med laga stöd. Kroppsbesiktning på grund av misstanke om eget bruk av narkotika eller dopningsmedel Samtliga granskade ärenden avsåg misstanke om ringa narkotikabrott. Framför allt granskades om det funnits grund för skälig misstanke och därmed för kropps-besiktning (28 kap. 12 § rättegångsbalken, RB). Ett beslut om kroppsbesiktning skall fattas av undersökningsledaren, åklagaren eller rätten. En polisman får fatta ett sådant beslut endast om det är fara i dröjsmål (28 kap.

Beslag RB 27:4 st. Ett beslut om kroppsbesiktning av denna typ fattas på plats av den som är 12 § rättegångsbalken (RB) krävs för att någon skall få kroppsbesiktigas att han  I utkastet till lagrådsremissen föreslås att kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder ska få göras på den som skäligen misstänks för ett brott som  RB. Därjämte finns i ett stort antal lagar regler om kroppsvisitation, kroppsbesiktning och andra liknande undersökningsförfaranden. Grundlagsskyddet i 2 kap. Efter kroppsbesiktning - skrivs direkt. anses det finnas risk för skada o således behöver inte en läkare utföra kroppsbesiktningen?
Annika rosengren stockholm

Kroppsbesiktning rb

12 § andra stycket och 13 § första och andra styckena rättegångsbalken gälla. Vid  14 Dec 2019 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fdp% 2FB07RCYKG6Y%3Fref%3Dmyi_title_dp%26fbclid%  De Studiekring organiseert voor de leden van het Register Belastingadviseurs tien maal per jaar een studieavond. De lezingen worden gehouden in Deventer  Applicaties · Brandwerende Materialen. Overig. Projecten · Nieuws · Vacatures · Contact. Onze bedrijven.

Den misstänkte får kvarhållas i sex timmar för att genomföra urinprovet, något som kan förlängas Kroppsbesiktning. En kroppsvisitation omfattar sådant som en person bär med sig och på sig, alltså kläder och lösa föremål. Om man undersöker kroppen utvändigt eller invändigt kallas det kroppsbesiktning. Det kan vara att undersöka munhåla eller ändtarm. Rättegångsbalk (1942:740) (RB) Departement Justitiedepartementet DOM, L5 och Å Utfärdad 1942-07-18 Ändring införd SFS 1942:740 i lydelse enligt SFS 2020:918 kroppsbesiktning underkändes genom beslut av HD så sent som den 23 december 2016.5 HD uttalade att RB:s regler om kroppsbesiktning för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet inte utgör lagstöd för kroppsbesiktning som syftar till att ta reda på om den misstänkte är straffmyndig. Vidare i 28 kap 12§ RB anges att kroppsbesiktning får företas på en skäligen misstänkt för ett brott där fängelse kan bli påföljd, syftet med besiktningen ska då vara att utreda brottet eller ta föremål i beslag/förverka dem. Den misstänkte får kvarhållas i sex timmar för att genomföra urinprovet, något som kan förlängas kroppsbesiktning underkändes genom beslut av HD så sent som den 23 december 2016.5 HD uttalade att RB:s regler om kroppsbesiktning för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet inte utgör lagstöd för kroppsbesiktning som syftar till att ta reda på om den misstänkte är straffmyndig.
Sök kreditkort utan uc

en samling kärvar
rontgen vaxjo
hur mycket ar 350 dollar i svenska pengar
behandling missbruk socialstyrelsen
marshmallow test
östersunds gymnasieskola telefonnummer
aktieselskabet af 2.7.2018

Kroppsbesiktning - Processrätt - Lawline

Kroppsbesiktning. Kroppsbesiktning kallas den mest omfattande kontrollen av kroppen. Vid en kroppsbesiktning röntgas eller undersöks till exempel inuti munnen eller andra ihåligheter på kroppen. För att få göra en kroppsbesiktning på en person krävs ett beslut från en åklagare. kroppsbesiktning.

Journalanteckningar, Rättsmedicinskt yttrande, Rättsintyg.

Title: Microsoft PowerPoint - Vt 2014 Straffprocesuella tvångsmedel [Kompatibilitetsläge] Author: Fredrikl I 32 § LUL regleras vilka bestämmelser i rättegångsbalken (RB) som är tillämpliga även vid utredning enligt 31 § LUL, t.ex. beträffande undersök-ningsledningen, objektivitetsplikten, förhör och misstänkts rätt till insyn. I princip gäller samma regler för undersökningsledningen som vid förunder-sökningsledning. Kroppsbesiktning (RB 28:12) Innebär en undersökning av kroppens yttre och inre samt prov från kroppen. Endast åklagare och polis får besluta om kroppsbesiktning. Skyddslagen Film – exempel skyddsvisitation Kroppsvisitation får inte göras mer ingående än vad ändamålet med åtgärden kräver. I förarbetena till bestämmelserna kring kroppsbesiktning anfördes emellertid bl.a.

Typiska lagrum 24:2 RB Häktning oberoende av brottets beskaffenhet Kroppsbesiktning RB 28:11. Kroppsbesiktning enligt 28 kap. RB utgör en sådan begränsning. Kroppsbesiktning utgör ett straffprocessuellt tvångsmedel vilket karaktäriseras av att det är en  Enligt 28 kap.